نشانی و تلفن ما
۱۳۹۱/۲/۱۱ - تماس با ما

آدرس دبیرخانه اصفهان: خیابان محتشم کاشانی ، کوچه بیژن، پلاک 94، واحد اول، مدیر اجرایی: مهدخت میربیک

کد پستی 8175969747

تلفکس:6254657-031


آدرس دبیرخانه تهران: بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش کوچه شهید حجت دوست، وزارت صنعت، معدن و تجارت، واحد 909

تلفن:88962181-021بایگانی اخبار این بخش:
۱۳۹۱/۲/۱۱ - تماس با ما