اخبار انجمن هاگزارش همایش آخرین دستاوردهای پوششهای تعمیراتی
دانشکده پلیمر و رنگ دانشگاه امیرکبیر، پنجمین کارگاه آموزشی رنگها و پوششها را تحت عنوان "آخرین دستاوردهای پوششهای تعمیراتی خودروئی" در تاریخ یکشنبه 23 فروردین ماه سال 1394 با همکاری پروفسور توماس بروک از دانشگاه نیدر راین آلمان و با حمایت شرکت رنگسازی خوش، در محل دانشگاه برگزار نمود.

در این همایش که با حضور 134 نفر از کارشناسان صنایع خودرو کشور برگزار شد، علاوه بر پرفسور بروک، جناب آقای مهندس کثیریها و سرکار خانم دکتر گرجی از دانشگاه امیرکبیر و جناب آقای حاتم ابراهیمی از شرکت رنگسازی خوش، سخنرانی نمودند.
در ابتدای همایش، جناب آقای دکتر گرمابی رئیس دانشکده پلیمر و رنگ دانشگاه امیرکبیر، ضمن خوش آمدگویی به شرکت کنندگان، جلسه را افتتاح نمودند.