اخبار انجمن هاهمایش ارتقا مواد اولیه، تجهیزات و دانش در صنعت آبکاری و تصفیه
شرکت نیکل گستر، اولین همایش ارتقا مواد اولیه، تجهیزات و دانش در صنعت آبکاری و تصفیه پساب را برگزار می نماید. محورهای این همایش عبارتند از:
جدیدترین افزودنی های آبکاری توسط شرکت HSO آلمان
جدیدترین خطوط آبکاری توسط شرکت Sessler آلمان
جدیدترین خطوط تصفیه پساب آبکاری توسط شرکت Wet آلمان
جدیدترین مواد تصفیه پساب آبکاری توسط شرکتFarber&Schmid سوئیس
جدیدترین تجهیزات و فیکسچرهای آبکاری توسط شرکت Artimay آلمان
آموزش کاربردی توسط شرکت Holder آلمان
علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص زمان و محل همایش با شماره تلفن 77240623 و 77247690 تماس حاصل نمایند