اخبار انجمن هادوره آموزشی تخصصی – کاربردی آبکاری عمومی
دوره آموزشی تخصصی – کاربردی آبکاری عمومی در تاریخ 15 بهمن ماه در مرکز آموزش عالی علمی و کاربردی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف توسط دپارتمان رنگ، آبکاری و پوشش جهاد دانشگاهی و با همکاری نشریه پوششهای سطحی برگزار گردید.

به گزارش خبرنامه رنگ و پوشش های سطحی در این دوره آموزشی یک روزه، شرکت کنندگان با اصول آبکاری فلزات آشنا شده و مهارت اولیه برای انجام فرآیند آماده‌سازی قطعات و اصول آماده‌سازی وان آبکاری را آموختند و مهارت اولیه برای آموزشهای تخصصی را کسب نمودند.
مدرس این دوره جناب آقای مهندس علیرضا ریحان، به صورت فشرده ضمن یادآوری دانش پایه آبکاری، اصطلاحات و تجهیزات آبکاری را معرفی نموده و به تشریح فرایندهای الکترولیتی پرداختند.