اخبار انجمن هاعرضه فناوری جایگزین رنگ توسط دانشمندان
محققان آزمایشگاه مهندسی و علوم یکپارچه دانشگاه هاروارد نوعی فناوری ارزان و سبک‌وزن را به منظور جایگزین‌کردن رنگ‌ و برای کاربرد سطوح زبر و صاف ارائه داده‌اند.

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، فرآیند جدید شامل استفاده از ماشینی موسوم به «تبخیرکننده پرتو الکترونی» برای تبخیرکردن قطعات فلز از طریق ضربه‌زدن به آن‌ها با جریانی از الکترون‌هاست. بخار حاصله از میان یک اتاقک خلا موجود در درون تبخیرکننده عبور می‌کند و بر روی سطح مولفه‌ای فلزی جمع‌آوری می‌شود که در قسمت فوقانی دستگاه قرار دارد. با تکرارکردن این فرآیند، لایه‌های چندگانه‌ای بر روی این فلز انباشت می‌شوند.
آنچه در نهایت حاصل می‌شود، نوعی پوشش فوق‌نازک است و چون این پوشش نور منعکس‌شده را پخش می‌کند، برای چشم انسان مانند رنگ به نظر می‌رسد؛ نوع این رنگ به فلزهای به کار رفته در این فرآیند بستگی دارد.
به گفته محققان حاضر در این پروژه، این فناوری را می‌توان برای رنگ‌کردن هر ماده‌ای از جمله سطوحی به کار برد که انعطاف‌پذیر یا زبر هستند. افزون بر این، چون این پوشش‌ها نور زیادی جذب می‌کنند، می‌توان از آن‌ها در ساخت ابزار الکترونیکی نوری مانند کاشف‌های نور و سلول‌های خورشیدی بهره برد.