اخبار انجمن هابرگزاری دوره آموزشی مبانی زیست محیطی در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی
دوره آموزشی مبانی زیست محیطی با حضور مدیران ایمنی مجتمع های تابعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) برگزار شد.

به گزارش ماین نیوز، در این دوره دو روزه آموزش های به روز مرتبط با حفظ محیط زیست در محیط های صنعتی و معدنی، به شرکت کنندگان ارائه شد.
کمک به حفظ و ارتقای محیط زیست در مجتمع های تابعه از مهمترین اصول ایمپاسکو در فعالیت های جاری بوده و برگزاری دوره آموزشی نیز در این راستا صورت گرفته است.
این دوره آموزشی دو روزه به میزبانی مجتمع کک سازی و پالایش قطران زرند و با حضور تمام مدیران ایمنی، بهداشت و محیط زیست مجتمع های تابعه ایمپاسکو برگزار شد.