اخبار انجمن هافرآخوان مجمع عمومی انجمن خوردگی ایران (نوبت اول)
به اطلاع کلیه اعضای پیوسته انجمن خوردگی ایران می رساند مجمع عمومی سالیانه عادی (نوبت اول) در تاریخ 12 آذر 1393 ساعت 15 در محل دفتر مرکزی انجمن به آدرس تهران، خیابان انقلاب، میدان فردوسی، خیابان شهید موسوی (فرصت)، کوچه بهبهان، پلاک 11، واحد 3 برگزار خواهد شد.

خواهشمند است در صورت عدم حضور وکالتنامه به یکی از اعضاء حاضر پیوسته عضویت معتبر داده شود.

دستور جلسه:
گزارش رئیس انجمن
ارایه ترازمالی و گزارش بازرس انجمن
برگزاری انتخابات جهت تعیین هیات مدیره و بازرس
تصویب سندراهبردی، سند استراتژی و برنامه سالیانه انجمن
ارایه پیشنهادات جدید به انجمن
سایر مواردی که به این مجمع مربوط می شود