اخبار انجمن هاانجمن علمی ریخته گری ایران برگزار می کند: (آذر 93))
انجمن علمی ریخته گری ایران برگزاری می کند: 
"شناسایی و انتخاب مواد بر اساس کلید فولاد" 

تاریخ برگزاری : آذر ماه 
مدرس: آقای دکتر میرباقری 

هزینه شرکت در دوره: 
عضو: 4.000.000 ریال 
غیر عضو: 5.000.000 ریال 
تمامی دانشجویان عزیز شامل 40% تخفیف می باشند. 

محتوای دوره:
- آشنایی با استاندارد های معتبر دنیا
- آشنایی با علائم و کدهای استاندارد DIN آلمان
- تقسیم بندی فولاد ها ( ساختمانی، آلیاژی، غیر مغناطیسی، نسوز و ...)
- تعیین سیکل عملیاتی حرارتی فولادهای سخت شونده
- تعیین ترکیب شیمیایی و خواص فیزیکی حرارتی فولادها
- تعیین عمر خز سوپر آلیاژهای دما بالا
- تعیین کاربرد و انتخاب فولادها برای ساخت قطعات مهندسی
- تعیین انواع محصولات و مقاطع فولادی شرکت های تولید کننده فولاد
- انتخاب الکترودهای جوشکاری انواع فولادهای آلیاژی
- معادل یابی فولادهای آلمانی و تبدیل آنها به فولادهای خارجی دیگر و بالعکس

به شرکت کنندگان در دوره گواهی معتبر اعطا می شود. 

شماره حساب آموزش انجمن علمی ریخته گریایران: 0106042932007 بانک ملی ایران، شعبه سپند، کد 601 
جهت حضور در دوره لیست شرکت کنندگان را به نمابر 021888823490 دفتر انجمن علمی ریخته گری ارسال فرمایید. 
شماره تماس (انجمن علمی ریخته گری): 02188827202