اخبار انجمن هادوره های آموزشی انجمن علمی ریخته گری ایران

انجمن علمی ریخته گری ایران برگزار می کند؛

1. دوره شناسایی و انتخاب فولاد بر اساس کلید فولاد

 2. دوره ریخته گری به زبان ساده

 3. دوره جدار دیرگداز کوره های ذوب القایی بدون هسته

 4. دوره تست آلتراسونیک UT و کاربرد آن در ریخته گری (تئوری و عملی)

جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک فرمایید.