اخبار انجمن هاپانزدهمین کنگره ملی خوردگی برگزار شد.

پانزدهمین کنگره ملی خوردگی در تاریخ های 29 ، 30 مهرماه ماه سال 93 در تهران پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران برگزار گردید.

در این کنگره که همراه با کارگاه های آموزشی به قرار زیر برگزار شد:
1- بررسی علل خوردگی خطوط لوله زیر زمینی (دکتر منصور فرزام)
2- مدیریت خوردگی( دکتر عماد رعایایی)
3- پوشش محافظ خوردگی( مهندس سید محمد کثیریها)
4- نقش آب و کنترل خوردگی و رسوب دهی (دکتر محمود پیکری/ مهندس علی اصغر چهره عالم)
5- حفاظت کاتدیک( مهندس امیر صالح قربانی)
6- پایش خوردگی( دکتر لارنس وندلونیلسن از دانمارک)


همچنین از سخنرانان این کنگره می توان به جناب آقایان پروفسور کنعانی، دکتر دهکردی، دکتر لارس وندلبن نیلسن و دکتر میر غفوریان اشاره کرد.

تهیه خبر: مهندس مهدخت میربیک