اخبار انجمن هاسومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی
سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی به همراه هشتمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری در 27 و 28 آبان ماه 1393 برگزار خواهد شد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.