اخبار انجمن هافراخوان مقاله برای دهمین کنگره سرامیک ایران و اولین همایش بین المللی سرامیک های پیشرفته آغاز شد
دهمین کنگره دو سالانه انجمن سرامیک ایران و اولین همایش بن المللی سرامیک های پیشرفته 14 تا 16 اردیبهشت ماه 1394 با حضور تعداد کثیری از سخنرانان خارجی برگزار می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.