اخبار انجمن ها فرآخوان ثبت نام در کارگاه های آموزشی کنگره خوردگی
مرکز آموزش انجمن خوردگی علاوه بر برگزاری دوره های تخصصی مطابق با تقویم آموزشی در هر نیمسال، همسو با سایر دست اندرکاران انجمن و به منظور هر چه پر بار کردن کنگره ملی خوردگی اقدام به برنامه ریزی و برگزاری کارگاه های آموزشی در راستای رسالت علمی کنگره ها می نماید.

این مرکز در سال جاری نیز با توجه به استقبال متخصصان و کارشناسان صنایع مطرح از کارگاه های آموزشی کنگره های پیشین و بر اساس نیاز جامعه صنعتی و علمی کشور، مورخ اول آبان ماه سال جاری و در محل پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی در متن پانزدهمین کنگره ملی خوردگی خواهد کرد.
در ادامه ضمن دعوت از تمامی صنعتگران، متخصصان، دانشگاهیان و دانشجویان، اعضاء حقیقی و نمایندگان اعضای حقوقی انجمن و متخصصان غیر عضو، توجه علاقمندان را به فهرست کارگاه های آموزشی در جدول زیر جلب کرده و در صورت لزوم جهت کسب اطلاعات بیشتر می­توانند با شماره تلفن 88344287 (داخلی 3 و (4 تماس حاصل نمایید.
مدیریت خوردگی
حفاظت کاتدی
علل خوردگی خطوط لوله زیرزمینی و نقش پوشش در حفاظت آن
پوشش های محافظ خوردگی
انتخاب مواد صنایع نفت و گاز
نقش آب و کنترل خوردگی و رسوب دهی/اسیدشویی

منبع: خبرنامه پوشش های سطحی