اخبار انجمن هاسومین جشنواره صنعت آبکاری برگزار شد.

سومین جشنواره صنعت آبکاری در تاریخ 23 مهرماه 93 در مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.

این مراسم با سخنرانی آقای مهندس سیفی رئیس جشنواره آغاز گردید. ایشان ضمن خوش آمدگویی به مدعوین از تمامی دست اندرکاران برگزاری مراسم تشکر کردند. در ادامه آقای مهندس ژوله دبیر جشنواره ضمن توضیحاتی در مورد روند انتخاب نفرات برگزیده این جشنواره از تمامی کسانی که در برگزاری این مراسم مشارکت داشتند، قدردانی نمودند. سپس پروفسور کنعانی ضمن بیان تعریف واژه فرهنگ و ارائه توضیحات مبسوط در بیان سیر تکاملی آن، از برگزارکنندگان این جشنواره که در راستای اعتلای این فرهنگ گام برداشته و تلاش کرده اند قدردانی نمودند.
دکتر سعید آبادی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو که جزء سخنرانان بودند، ضمن بیان این مطلب، که این جشنواره کاریست عالمانه که صنعت آبکاری برای خود انجام می دهد و از این رو به اعضای آن تبریک گفتند.
ایشان اعلام کردند که یونسکو برای رسیدن به هدف جهانی خود که همان صلح جهانی و زندگی بهتر است از طریق آموزش، توسعه علم، فرهنگ و ارتباطات سعی در حصول هدف خود دارد و اعلام داشتند افتخار ماست که با صنعت آبکاری برای برگزاری این جشنواره همکاری داریم و از این فرصت ایجاده شده استفاده کرده و اعلام می کنم که ما می توانیم با هم قدم های بلندی که نقش بسیار مهمی در توسعه کشور دارد برداریم و در این راستا می توانیم فعالیت های مشترکی داشته باشیم.
ما نیازمند این هستیم که موضوع صنعت آبکاری و این علم را عمومی کنیم چرا که عمومی کردن علم جزء اهداف یونسکو است و در همین راستا یونسکو هر سال را به نام شاخه ای از علم نامگذاری می کند که ما هم می توانیم به عنوان جمهوری اسلامی ایران یک سال را به نام صنعت آبکاری نامگذاری کنیم.
ما می توانیم با مستند کردن قدمت و پیشینه علمی آبکای و ثبت آن در یونسکو به نام ایران آن را به جهان و منطقه بهتر بشناسانیم. و نیز با توجه به وجود موزه علم و فناوری می توانیم در آن بخشی را نیز به تاریخچه صنعت آبکاری اختصاص دهیم.
روز 9 نوامبر به نام صلح جهانی نامگذاری شده است که هر ساله یونسکو در تمام دنیا برای این روز برنامه هایی ترتیب می دهد. در ایران نیز به مناسبت همین روز برنام ههایی داریم که می توانیم از این صنعت هم نماینده ای داشته باشیم تا به ایراد سخنرانی بپردازد.
یونسکو سعی دارد تا حلقه مفقوده بین دانشگاه و صنعت باشد به همین دلیل در دانشگاه ها و مراکز علمی کرسی ارتباط با صنعت و دانشگاه یونسکو دایر کرده است که می توان در یکی از دانشگاه ها کرسی در اختیار صنعت آبکاری قرار گیرد.
دکتر سعید آبادی اعلام کردند که می توانیم با همکاری هم سمینار بین المللی با موضوع این صنعت، تاریخچه و سیر تکامل آن در ایران، برگزار کنیم.
پس از سخنرانی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو از آقای عارفی - کارخانه آبکاری عارفی- که حامی این جشنواره بودند تشکر و فیلمی از فعالیت های ایشان به نمایش گذاشته شد و سپس برگزیدگان این جشنواره به ارائه طرح خود پرداختند.
در طی این مراسم آقای پروفسور کنعانی پس از بیان تاریخچه و سیر تحول موسیقی ایران دقایقی برای حاضرین سنتور نواختند.
در این جشنواره علاوه بر طرح های برگزیده، نفراتی از دانشگاه، صنعت و سازمان محیط زیست نیز مورد تقدیر قرار گرفتند.
جشنواره برگزیدگان خود را از میان صنعت و دانشگاه انتخاب کرد که از صنعت دو طرح و از دانشگاه سه طرح انتخاب شد که اسامی ارائه دهندگان طرح به شرح زیر می باشد:

برگزیدگان جشنواره در بخش صنعت:
نفر اول: سعید اخوان- آبکاری کامپوزیتی Ni-P-SiC سیلندرهای آلومینیومی به منظور بهبود خواص سایشی
نفر دوم: پیام صمدی: ایجاد پوشش نیکل ضخیم بر روی قطعات توربوکمپرسور از جنس فولاد پر آلیاژ نیکل - کبالت

برندگان جشنواره در بخش دانشگاه:
نفر اول: مهدی یگانه - دانشگاه تهران: اعمال الکتروشیمیایی پوشش های پلی پیرول- سیلیکای مزو متخلخل به عنوان یک سیستم هوشمند ضد خوردگی
نفر دوم: سید مجید پیغمبری ستاری- دانشگاه مهندسی مواد دانشگاه سهند تبریز: تولید نانو سیم های آلیاژی پایه کبالت به روش آبکاری با جریان متناوب در داخل آرایه های منظم اکسید آلومینیوم آندایز شده
نفر سوم: جواد گودرزی- گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه علوم و تحقیقات تهران: بررسی قابلیت حذف فلزات سنگین ( کروم Cr، نیکل Ni، روی Zn) و کدروت از فاضلاب صنایع آبکاری به روش الکتروکوآگولاسیون (EC)

در پایان مراسم به اعضا کمیته سیاستگذاری و کمیته اجرایی این جشنواره لوحی جهت تقدیر از تلاش آنها اهدا شد.

منبع: انجمن صنایع آبکاری