اخبار انجمن ها جلسه جانمایی غرفه های آبکاریران 93 برگزار شد
جلسه جانمایی غرفه های آبکاریران 93 در تاریخ 7 مهرماه با حضور غرفه داران که به شرح ذیل می باشد برگزار شد و غرفه ها به قید غرفه مشخص گردید .
شرکتهای حاضر در آبکاریران 93
گلکارسپاهان، فلزاب، دکتر هسه آلمان، سیماب گران، شیمیایی مجید، فرانیکل سپاهان، سیلیکون تبدیل، نیکل گستر، مهرکار، نیکل فرایند، ایران بورد الکترونیک، جهانتاب، عارفی و حمید، رنگین پوشش، آبتین صنعت، انجمن صنایع آبکاری، آذین فلز پوشش، بهین اکسیر آروین و پوشش فلز زرین.

منبع: خبرنامه پوشش های سطحی