اخبار انجمن هاحضور انجمن سرامیک در نمایشگاه بین المللی مونیخ
انجمن سرامیک ایران موفق به دریافت یک غرفه به نام انجمن سرامیک ایران در نمایشگاه بین المللی مونیخ (Ceramitec) گردیده و همچنین این نمایشگاه یک روز را به نام روز ایران با مراسم سخنرانی در مورد صنعت سرامیک ایران با حضور سفارت جمهوری اسلامی ایران و متخصصین آلمانی برگزار خواهند نمود. با توجه به اینکه این نمایشگاه در سطح بین المللی و با حضور بیش از 1200 شرکت و هر 3 سال یک بار برگزار می گردد، بی شک با اعتبار ترین نمایشگاه عرضه محصولات سرامیکی و صنایع وابسته می باشد. حضور ایران برای اولین بار در این نمایشگاه می تواند بسیار راه گشا بوده و محصولات ایرانی را در بازارهای بین المللی معرفی نمایند.