اخبار انجمن هافرآخوان شانزدهمین کنگره ملی خوردگی ایران
شانزدهمین کنگره ملی خوردگی همزمان با سومین کنگره خوردگی صنعت نفت به همراه کارگاه‌های آموزشی و نمایشگاه جانبی سوم تا پنجم آذر ماه در تهران - مرکز همایش‌های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت برگزار می گردد.

محورهای شانزدهمین کنگره ملی خوردگی به شرح زیر می باشد:
مدیریت خوردگی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
مدیریت ارزیابی ریسک خوردگی در مراحل بهره‌برداری
روش‌های نوین پایش و کنترل خوردگی در واحدهای عملیاتی و خطوط لوله انتقال
ارزیابی خسارات مستقیم و غیر‌مستقیم خوردگی
روش‌های جلو گیری از خوردگی
فناوری نانو و مواد پبشرفته
خوردگی در دماهای بالا
خوردگی میکروبی و بیو‌مواد
خوردگی در سامانه آب و فاضلاب
خوردگی در صنایع و تاسیسات دریائی
تحقیق و توسعه در علم خوردگی
همچنین عناوین کارگاه‌های آموزشی شانزدهمین کنگره ملی خوردگی به شرح زیر می باشد:
مدیریت خوردگی
حفاظت کاتدی
پوشش‌های محافظ خوردگی
نقش آب و کنترل خوردگی
پایش خوردگی
علاقمندان می‌توانند برای شرکت در کنگره و نمایشگاه جانبی، کارگاه‌های آموزشی، حمایت از همایش یا کسب اطلاعات بیشتر با انجمن خوردگی تماس حاصل نمایند.