اخبار انجمن هادعوت به همکاری در کمیته های تخصصی انجمن صنایع آبکاری ایران
انجمن صنایع آبکاری ایران جهت افزایش بهره وری، کارآمدتر شدن کمیته های تخصصی و دست یابی هرچه سریعتر به اهداف و چشم انداز تعیین شده خود، از افراد فعال و علاقمند جهت عضویت در کمیته های تخصصی (عضویت، نمایشگاه، استاندارد، آموزش، محیط زیست، خدمات رفاهی) دعوت به همکاری می نماید.
خواهشمند است پس از مطالعه چشم انداز و فعالیتهای کمیته مورد نظر در سایت انجمن در صورت تمایل به همکاری با دبیرخانه تماس و اعلام آمادگی نمایند.