رزومه هیئت مدیرهمهندس قدیمی
مهندس عبدالحمید قدیمی
• متولد سال 1336 تهران
• کارشناس متالورژی و ذوب فلزات از دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1359
سوابق کاری:
سازمان صنایع دفاع (کارخانه ریخته گری صنایع مکانیک (1359 تا 1361)
سرپرست کارگاه ریخته گری دانشگاه علم و صنعت (1361 تا 1364)
کارشناس آموزشی دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (1361 تا 1365)
مدیر فنی جامعه ریخته گران ایران و هماهنگ کننده پروژه تحلیل علمی و آماری مرحله دوم و انتخاب مناسب ترین کوره ذوب (1368 تا 1363)
مدیر فنی و مدیر عامل شرکت های مهندسی پیمان ساز و تولیدپارس سد (طراح و سازنده شیرآلات صنعتی) (1368تا 1376)
رییس هیات مدیره انجمن علمی ریخته گران (1380تا 1383)
دبیر انجمن صنفی کارخانجات انجمن ریخته گری ایران (1376 تا کنون)
سردبیر و مدیر مسئول ماهنامه صنعت ریخته گری ایران (1379 تاکنون)
عضو هیات مدیره و خزانه دار انجمن علمی ریخته گران ایران (1391 تاکنون)
عضو موسس کنفدراسیون صنعت ایران (1381 تاکنون)
رییس هیات مدیره شرکت کارگزاری توسعه فرهنگ بیمه (1389 تاکنون)