رزومه هیئت مدیرهدکتر میرزاده
دکتر حمید میرزاده
• متولد سال 1329 سیرجان
• فارغ التحصیل مقطع شیمی از دانشگاه فردوسی مشهد 1352
• فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر پلی تکنیک تهران در سال 1357
• فارغ التحصیل مقطع دکتری مهندسی پلیمر از دانشگاه نیو ساوت ولز استرالیا در سال 1373
سوابق علمی
عضو هیات علمی در دانشگاه شهید باهنرکرمان
عضو هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
از حامیان تاسیس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
پژوهشگر نمونه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر
منتخب به عنوان استاد نمونه کشوری
دریافت جایزه پژوهشگر برتر در زمینه پلیمرپزشکی از جشنواره های خوارزمی و رازی
تدوین برنامه های ایران 1400. اقتصاد بدون نفت. فقر زادیی و... در زمان ریاست سازمان برنامه و بودجه
سوابق اجرایی
• فرماندار سیرجان (در سالهای 1359 – 1376)
• استاندار کرمان (در سالهای 1359 – 1376)
• معاون نخست وزیر (در سالهای 1359 – 1376)
• معاون اجرایی رییس جمهور (در سالهای 1359 – 1376)
• معاون رییس جمهور (در سالهای 1359 – 1376)
• رییس سازمان برنامه و بودجه (در سالهای 1359 – 1376) :
• تاسیس شهرک تحقیقاتی پژوهش (تهران) و کاوش (کرج) و مرکز رشد فناوری پلیمر
• همکاری درتاسیس و تایب رییس هیئت امنای موسسه دانش و پژوهان ایران
• بنیان گذار موسسه توسعه فناوری نخبگان
• همکاری با مرکز تحقیقات استراتژیک
• همکاری با صندوق حمایت از پژوهشگران کشور
• رییس انجمن پلیمر
• رییس دانشگاه آزاد اسلامی