رزومه هیئت مدیرهرزومه دکتر حجازی
پروفسور سید جلال حجازی دهاقانی
• متولد سال 1320 تهران
• پایان تحصیلات در دبیرستان مرات تهران ۱339
• فارغ التحصیل فوق لیسانس در رشته ریخته گری و ذوب فلزات از هنر سرایعالی 1344
• فارغ التحصیل دکترا در رشته متالورژی صنعتی از دانشگاه بیرمنگهام انگلستان در سال 1354
سوابق فعالیت و مدیریتی:
رییس هیات مدیره جامعه ریخته گران ایران – (1384- تاکنون)
عضو هیات مدیره جامعه ریخته گران ایران – (1385 - تاکنون)
عضو هیات مدیره انجمن متالورژی ایران – ( 1370 تا کنون)
رییس هیات مدیره انجمن متالورژزی ایران _ (1372- 1382)
عضو فرهنگستان علوم جمهور اسلامی ایران (1370 - تاکنون)
رییس شاخه مهندسی و مواد و معدن فرهنگستان علوم (1388 – تاکنون)
سردبیر نشریه ریخته گری
سردبیر نشریه متالورژی
عضو هیات تحریریه نشریه بین المللی Iranian journal of materials science of engineering
عضوت هیات مشاوران نشریه آموزشی مهندسی
جوایز دریافتی:
• استاد نمونه دنشگاه علم و صنعت
• پژوهشگر نمونه
• استاد برگزیده مهندسی متالورژی ایران
• استاد برگزیده ریخته گری جامعه ریخته گران ایران
• نفر اول توسعه علمی در ایران جشنواره خاتم 1381
• نفر دوم توسعه صنعتی جشنوراه خانم 1381
• چهره ماندگار گروه مهندسی (متالورژی) 1384
• مهندس برجسته وزارت علوم ... تحقیقات و فناوری 1385