اخبار مهممعرفینامه کمیته محیط زیست

صیانت از محیط زیست بعنوان رکن کلیدی در حیات بشری و تسهیل گر فعالیت های انسانی امری انکارناپذیر است. تنوع و پیچیدگی روز افزون صنایع  و فعالیت های مرتبط  و متعاقب آن نیازمندی های زیست محیطی اقتضا می کند متخصصین امر در امور آموزشی و پژوهشی و فناورانه مربوط بصورت متمرکز عمل نمایند. تاثیر و ارتباط  حوزه گسترده متالورژی و مهندسی مواد و محیط زیست بر هم دیگر بسیار وسیع و نیازمند توجه می باشد لذا کمیته محیط زیست اتحادیه در پاسخ  به این  نیاز ایجاد گردید.

اعضای کمیته محیط زیست:

دکتر رحیم عالی (رییس کمیته)

دکتر نادعلی علوی (مدیر کارگروه پسماند)

دکتر امیرحسین نافذ

رسالت کمیته محیط زیست

 • خمیر مایه اصلی نظام ارزشی حاکم بر کمیته مشتمل بر تخصص ، تعهد ، خلاقیت و نوآوری  در راستای حفظ محیط زیست
 • کاهش و کنترل خطرات زیست محیطی ناشی از صنعت و فعالیت های مرتبط
 •  کمک به حفظ و  احیاء منابع طبیعی با اجرا و ایجاد تعهدات زیست محیطی
 • کمک به کسب و بومی سازی دانش و فن آوری های پیشرفته مورد نیاز محیط زیست
 •  ارتقاء سطح فکری و فرهنگی مردم در زمینه حفظ محیط زیست
 • ارتباط موثر و اعتماد سازی با سازمانها و موسسات خصوصی و همچنین متولیان صنایع زیست محیطی 

اهداف اجرایی کمیته محیط زیست

 • ارتباط مستمر با صنایع فعال و مرتبط با متالورژی و مهندسی مواد و تلاش در جهت حل مشکلات زیست محیطی
 • ارتباط با سازمان محیط زیست و ایجاد رویکرد های مشترک و تلاش در راستای اجرای آنها
 • طراحی و اجرای سمینار، کارگاه و همایش های موضوع اتحادیه و نیازمندی های صنایع و سازمانها از منظر زیست محیطی
 • تسهیل ارتباط صنایع و فرایند های زیست محیطی
 • برگزاری دوره های  تخصصی کوتاه مدت و بلند مدت  مورد نیاز زیست محیطی
 • مشارکت در انجام طرح های پژوهشی مورد نیاز صنایع و سازمانهای زیست محیطی
 • انجام طرح های فناورانه در راستای حفظ و صیانت از محیط زیست

ساختار کمیته محیط زیست

 کمیته محیط زیست متشکل از  دبیر و چهار کارگروه تخصصی شامل کارگروه پسماند، کارگروه هوا، کارگروه آب و فاضلاب و کارگروه نوآوری و فناوریهای زیست محیطی می باشد.

کمیته محیط زیست بسیار علاقه مند است از حضور صاحبنظران، محققین و فناوران  مرتبط با صنعت و محیط زیست جهت  شرکت در کارگروههای چهارگانه و همچنین بهره مندی از نظرات آنها استفاده نماید. لذا در صورت تمایل خواهشمند است درخواست و رزومه خود را به آدرس اتحادیه ارسال فرمائید.