کلیه اخبار پایگاهپارک‌های علم و فناوری خصوصی و تخصصی می‌شوند

پارک‌های علم و فناوری نقش موثری در توسعه فناوری و به تبع، توسعه اقتصاد دانش‌محور و کمک به رفع مشکل صنایع داشته و مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است.

از این‌رو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای گسترش روابط با دیگر کشورها آیین‌نامه مجوز پارک‌های علم و فناوری را در دستور کار خود قرار داده تا این پارک‌ها با تولید محصولات جدید به بازارهای جهان ورود کنند.


۳۶ پارک علم و فناوری در کشور 
خسرو پیری، مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفت‌وگو با صمت به پارک‌های علم و فناوری اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در تمامی استان‌ها پارک علم و فناوری مستقر شده است. تاسیس پارک‌های علم و فناوری منوط به درخواست کتبی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که این درخواست بعد از بررسی در کمیته‌های تخصصی برای تایید به دفتر شورای عالی گسترش آموزش عالی واگذار خواهد شد. مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه تاسیس پارک‌های علم و فناوری تنها با تصویب دفتر شورای عالی گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امکانپذیر است، افزود: برنامه‌های آینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بیشتر روی تخصصی کردن پارک‌های علم و فناوری متمرکز است. در این رابطه پیش‌نویس آیین‌نامه پارک‌های تخصصی آماده شده که به زودی برای تصویب به دفتر شورای عالی گسترش آموزش عالی ارسال خواهد شد. 
او با اشاره به پارک‌های علم و فناوری تخصصی افزود: راه‌اندازی پارک‌های علم و فناوری تخصصی جزو برنامه‌های تمام شده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. ازجمله این پارک‌ها، پارک علم و فناوری شهرداری بوده که درحال نهایی شدن برای دادن مجوز است. پیری با بیان اینکه در تمامی استان‌ها پارک‌های علم و فناوری دولتی و خصوصی داریم، تصریح کرد: در حال حاضر ۳۶ پارک علم و فناوری در کشور وجود دارد. درخواست مجوز ۶ مورد در حال بررسی است که این تعداد به صورت تخصصی و خصوصی فعالیت خواهند کرد. او با تاکید بر اینکه پارک‌های علم و فناوری تخصصی نسبت به پارک‌های علم و فناوری گذشته کارآیی بهتری خواهند داشت، اظهار کرد: تا به حال تمامی شرکت‌ها می‌توانستند در پارک‌های علم و فناوری مستقر شوند اما برپایه برنامه جدید و با تخصصی‌سازی پارک‌های علم و فناوری هر شرکت متناسب با تخصص پارک مورد نظر اجازه استقرار در پارک‌های علم و فناوری تخصصی را خواهد داشت. به گفته مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاکید وزیر علوم و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری بر خصوصی و تخصصی‌سازی پارک‌های علم و فناوری است تا بتوان از طریق این شرکت‌ها فعالیت‌های خود را متناسب با پارک‌های علم و فناوری خارج از کشور در نظر گرفت و سرآغازی برای همکاری‌های بیشتر با دیگر کشورها باشد.

احراز شرایط پارک‌های فناوری 
رییس پارک علم و فناوری خراسان رضوی در گفت‌وگو با صمت به اخذ مجوز پارک‌های علم و فناوری در استان‌ها اشاره کرد و گفت: مراحل تاسیس پارک‌های علم و فناوری منوط به دو موافقت اصولی و قطعی است. براساس این موافقتنامه امکانات مورد نیاز ازجمله فضای ساختمانی از طریق کمک‌های استانی و اعتبارات در نظر گرفته شده از سوی سازمان موسس مانند استانداری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اختیار پارک‌های علم و فناوری قرار خواهد گرفت. سیدحسن علم‌الهدایی با بیان اینکه سازمان تاسیس‌کننده پارک‌های علم و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، تصریح کرد: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با کمک استانداری‌های هر استان طرحی را در دفتر گسترش که شامل دو شورای گسترش آموزش عالی و گسترش فناوری است، مطرح می‌کنند. البته شورای فناوری در گذشته مستقل بوده و مجوزها از طریق بخش دولتی کسب شده اما درحال‌حاضر زیرنظر دفتر گسترش است. وی با بیان اینکه سازمان‌های تاسیس‌کننده پارک‌های علم و فناوری معمولا بخش دولتی بوده، گفت: به عنوان مثال استانداری خراسان جنوبی و شمالی امکانات و زیرساخت‌های لازم را برای پارک‌های علم و فناوری فراهم و برای اینگونه پارک‌ها موافقتنامه اصولی چند ساله صادر می‌کنند که بعد از چند سال فعالیت این موافقتنامه تبدیل به موافقتنامه قطعی می‌شود. به گفته رییس پارک علم و فناوری خراسان رضوی پارک‌های علم و فناوری بزرگ که سابقه فعالیت طولانی دارند دارای موافقتنامه قطعی هستند. او به سیاست‌های جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تاسیس پارک‌های علم و فناوری اشاره و اظهار کرد: براساس سیاست‌های جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجوز تاسیس پارک‌های علم و فناوری به بخش‌های خصوصی واگذار خواهد شد و پارک‌های علم و فناوری به صورت تخصصی مانند پارک علم و فناوری خودرو، گیاهان دارویی، انرژی و... می‌توانند فعالیت داشته باشند. به گفته علم‌الهدایی آنچه در برنامه ششم توسعه بر آن تاکید شده تبدیل پارک‌های علم و فناوری دولتی به خصوصی است که به صورت تخصصی توسط شرکت‌های خصوصی فعالیت داشته باشند. رییس پارک علم و فناوری خراسان رضوی با بیان اینکه هر سازمانی که قصد راه‌اندازی پارک علم و فناوری داشته باشد باید به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مراجعه کند گفت: با دریافت فرم مخصوص تقاضای جلسه می‌توان موافقت اصولی را کسب کرد.


تصویب نهایی تاسیس پارک‌های علم و فناوری توسط شورای گسترش 
مجید متقی‌طلب، رییس پارک علم و فناوری گیلان در گفت‌وگو با صمت به اخذ مجوزهای پارک علم و فناروی اشاره کرد و گفت: برای اخذ مجوز پارک‌های علم و فناوری کارگروهی در معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شده که کارشناس‌های مختلف این کارگروه شرایط لازم را برای اخذ مجوز بررسی خواهند کرد. وی با بیان اینکه کمیسیون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بعد از بررسی‌های لازم برای اخذ مجوز پارک علم و فناوری مدارک موجود را به شورای گسترش آموزش عالی واگذار خواهد کرد، افزود: برای شورای گسترش یک هفته زمان در نظر گرفته می‌شود تا نظر خود را اعلام کنند. بعد از این مراحل اخذ مجوز پارک‌های علم و فناوری به تصویب خواهد رسید. متقی‌طلب با اشاره به اینکه ابتدا مجوزها به صورت اصولی در نظر گرفته می‌شود، تصریح کرد: اخذ مجوزها ابتدا به صورت اصولی است که بعد از بررسی‌های لازم برپایه اساسنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با در نظر گرفتن شرایط لازم از جمله گردش مالی، تعداد کارکنان و نقش پارک علم و فناوری در منطقه مجوزها تبدیل به دائمی خواهد شد. به گفته متقی‌طلب در گذشته تمامی موارد اخذ مجوز پارک‌های علم و فناوری در حوزه معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام می‌شد که بعد از روی کار آمدن دولت جدید اخذ این مجوزها با تایید شورای گسترش آموزش عالی انجام می‌شود.