کلیه اخبار پایگاه۶ دلیل برای خوشحالی صنعت معدنکاری در ۲۰۱۶

کپیتال اکونومیکس شش دلیل را ارائه کرده است که با مطالعه آنها نتیجه می گیریم که می توان به سال 2016 برای بهبود وضعیت صنعت معدنکاری جهان امیدوار بود.

به گزارش ماین نیوز، جولین جساپ رئیس تحقیقات مواد و محصولات کپیتال اکونومیکس شش دلیل را ارائه کرد که براساس آنها در سال 2016 می توان به بهبود قیمت ها و رونق گرفتن دوباره بازار امیدوار بود. این شش دلیل به شرح زیرند:

1- بهبود دوباره رشد اقتصادی چین
2- کاهش ارزش دلار
3- بازگشت تورم
4- دسترسی آسان به پول
5- کاهش عرضه
6- سود سرمایه‌گذار