کلیه اخبار پایگاهقدمت آلودگی هوای

معاون سازمان حفاظت محیط زیست: قدمت آلودگی هوای تهران به سال ۱۳۵۰ بر می‌گردد معاون سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه قدمت آلودگی هوای تهران به سال ۱۳۵۰ برمی‌گردد، گفت: براساس هماهنگی‌های انجام شده تا اواخر بهار سال آینده تمام خودروهای داخلی ۱۰۰ درصد مطابق با استاندارد یورو۴ تولید می‌شوند. به گزارش خبرنگار جامعه فارس، سعید متصدی در برنامه گفتگوی ویژه خبری اظهار داشت: آلودگی هوا پدیده‌ای است که سالیان سال ما را تحت تاثیر خود قرار داده است، هرگاه آلودگی هوا از یک التزام و برنامه برخوردار بوده، کنترل نیز شده است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه قدمت آلودگی هوای تهران به سال 1350 برمی‌گردد افزود: از سال 1350 تا سال 1379 کنترل آلودگی هوای تهران فاقد هرگونه برنامه بوده و البته از سال 79 تا 89 این آلودگی در قالب برنامه درآمد. وی با بیان اینکه از سال 82 به طور کلی سرب از بنزین ایران حذف شد، ابراز داشت: ارتقاء سطح استاندارد خودروها، گسترش سیستم حمل و نقل عمومی و جذب سرب جزء برنامه‌های اصلی سازمان محیط زیست بود. وی با بیان اینکه سالیان سال است که استاندارد خودروها از یورو 2 ارتقاء نیافته است، اظهار داشت: تحقق این مهم نیازمند التزام به اجرای برنامه است.

  متصدی با اشاره به مذاکره اخیر سازمان محیط زیست با شرکت‌های خودروساز گفت: طی هفته اخیر با خودروسازان به این نتیجه رسیدیم که تا اواخر بهار سال آینده تمام خودروهای داخلی 100 درصد یورو4 می‌شوند.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه سخنان خود با بیان اینکه نظارت بر ارتقاء سطح استاندارد خودروها برعهده سازمان محیط زیست است، افزود: اما باید توجه داشت که وظیفه اجرایی این مهم را باید سازمان‌های دیگر نیز بر عهده بگیرند. وی با بیان اینکه در تحقق اهداف زیست محیطی هیچگاه مدیریتی واحد پاسخگو نخواهد بود، ادامه داد: در این باره باید به مدیریت یکپارچه داشت. وی با اشاره به تشکیل جلسه کمیته اجرای کاهش آلودگی هوای تهران اظهارداشت: این کمیته در دولت جدید تاکنون 3 مرتبه تشکیل جلسه داده است و براین اساس مقرر شد میان سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف همکاری و هماهنگی ایجاد شود. متصدی با بیان اینکه کمیته اضطرار کاهش آلودگی هوا در شرایط اضطرار تشکیل می‌شود، ادامه داد: در این کمیته تصمیمات موقت برای حفظ سلامت شهروندان اخذ می‌شود. وی متذکر شد: در کنترل آلودگی هوا تک روی کردن و مقصر دانستن یک بخش هیچگاه ما را به نتیجه نمی‌رساند لذا در این باره لازم است میان سه قوه (مجلس، دولت و قضائیه) همکاری و هماهنگی ایجاد شود.

متصدی با بیان اینکه در برنامه رئیس جمهور بحث محیط زیست یکی از یازده محور برنامه‌ها بوده است، اضافه کرد: در اولین جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست 90 درصد بحث‌ها حول محور آلودگی هوا بود. معاون سازمان محیط زیست با اشاره به عزم جدی دولت برای کنترل آلودگی هوا، یادآور شد: هم‌اکنون مصرف انرژی در ایران نسبت به سایر کشورها رقم بیشتری را نشان می‌دهد. وی با بیان اینکه سازمان محیط زیست هیچگونه مماشاتی با هیچ سازمان و نهاد آلوده کننده‌ای نخواهد داشت، خاطرنشان کرد: این حق مردم است در هوای پاک نفس بکشند و لازم از در این باره میان سه قوه همکاری ایجاد شود.       منبع: فارس نیوز