اخبار انجمن هابزرگان اتحادیه انجمن های مهندسی و علم مواد در نمایشگاه مطبوعات

به گزارش سایت خبری اتحادیه انجمن های مهندسی و علم مواد در روزهای گذشته و همزمان با برگزاری نمایشگاه مطبوعات به دعوت اتحادیه انجمن های مهندسی و علم مواد  جمعی از مسئولین انجمن های عضو با چند رسانه گفتگو کردند. خبرگزاری های ایسنا، سینا پرس، تین نیوز و روزنامه های اطلاعات، جام جم، صمت، مناقصه و مزایده از رسانه هایی بودند که میزبان جمعی از مسئولیت انجمن های عضو شدند. ارائه اخبار، پیشنهادات و راهکردهای توسعه صنایع کشور از جمله مسائلی بودند که در گفتگو های مختلف رسانه ای مطرح و منعکس شد. 

مشروح اخبار به زودی از همین جا...