اخبار انجمن هامیزبانی اتحادیه در چهارمین همایش بین المللی مواد مهندسی و متالورژی

بدینوسیله به اطلاع می رساند که اتحادیه انجمن های مهندسی و علم مواد، میزبان شما سروران گرامی در چهارمین همایش بین المللی مواد مهندسی و متالورژی در تاریخ 19 و 20 آبان ماه در دانشگاه علم و صنعت می باشد.