اخبار انجمن هاکانال خبری اتحادیه انجمن های مهندسی و علم مواد در تلگرام

جهت اطلاع از آخرین اخبار حوزه مهندسی و علم مواد و اتحادیه به کانال تلگرام Matsef News بپیوندید.

 

https://telegram.me/matsefnews