اخبار انجمن هاجلسه اتحادیه با شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
AWT IMAGE


اتحادیه انجمن های مهندسی و علم مواد در جلسه ای با شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با حضور آقای طاهری (رئیس روابط عمومی شرکت)، آقایان شاهانی و آزاد مهر (از کارشناسان ارشد شرکت) و آقای میربیک (مدیر اجرایی اتحادیه) و خانم میربیک (کارشناس ارشد اتحادیه) برای همکاری بیشتر فیمابین به بحث و تبادل نظر پرداختند که از نتایج این جلسه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. همکاری در برگزاری جایزه ملی انرژی  
2. همکاری شرکت با انجمن های عضو اتحادیه در رابطه با صنایع مرتبط
3. تبادل لینک و اطلاع رسانی از سوی طرفین
4. بررسی و آماده سازی زمینه های مشترک برای انعقاد تفاهم نامه