میز بحران کرونا در رسانه‌ها تشکیل شود/بهره گیری از دانش متخصصان میان رشته‌ای در تحریریه‌ها + خبر روز

میز بحران کرونا در رسانه‌ها تشکیل شود/بهره گیری از دانش متخصصان میان رشته‌ای در تحریریه‌ها + خبر روز در وبینار “اصول روزنامه نگاری علم” با نگاهی بر بحران کرونا بر […]

طراحی سایت با ❤️ توسط فرا آی تی